Učitavanje u toku

Servisi

Mesečni horoskop

Izrada mesečnog horoskopa

Autor: Ivan Jovanović

Izrada mesecnog horoskopa se odvija u dva koraka. Prvi korak kod izrade mesecnog horoskopa je podešavanje koje vi radite i drugi korak je samo generisanje.

Mesečni horoskop i priprema za generisanje – ono što vi podešavate prilikom izrade mesečnog horoskopa

  • pretpostavlja se da ste vi napravili natalni horoskop i da imate otvoren nalog i popunjene lične podatke. Ovaj deo je detaljno objašnjen na strani prvi put na sajtu
  • popunite mesto boravka u delu lični podaci vašeg profila, jer se mesecni horoskop računa za mesto gde živite
  • popunite vaš status u profilu i time odredite trenutni status po raznim temama (teme su ljubav, posao, zdravlje, kuća, auto, školovanje i finansije), kao i šta želite da saznate. Unesite statuse za sve teme, jer se plaća po horoskopu, a ne po broju unetih tema
  • idite na servis/mesečni horoskop platite pomoću sms-a ili još jeftinije kupite astrološki paket. Plaćanje sms-om je objašenjeno na strani sms, plaćanje paketom je objašnjeno na strani paketi. Posle plaćanja na strani servis/mesecni horoskop dobićete formular na ekranu, izaberite datum u mesecu i startujte generisajne mesecnog horoskopa pritiskom na dugme START.

Ovo je izgled formulara za unos podataka za mesečni horoskop posle plaćanja.

Šta se desi kad pritisnete start na strani mesečni horoskop – ono što radi računar prilikom izrade mesečnog horoskopa

Na osnovu datuma rođenja, mesta boravka i izabranog datuma u mesecu za mesečni horoskop izračuna se:

  • datum i vreme u izabranom mesecu i sa mestom boravka se izračuna mesečni horoskop i svi elementi mesečnog horoskopa
  • određuje se ukupna snaga mesečnog horoskopa
  • određuje se kako i koliko su povezani natalni i mesečni horoskop. Povezuju se kuće, planete, aspekti i znaci iz oba horoskopa
  • gledaju se vaši statusi i želje (iz profil/statusi) i određuje verovatnoća ostvarenja vaših želja za period od mesec dana
  • i odmah se ispisuju rezultati na ekranu.

Za tumačenje je primenjen proveren metod tumačenja horoskopa po srednjovekovom astrologu Morenu de Vilfranšu.

Naš  pristup astrologiji je ozbiljan i trudimo se da vam damo koristan i što više tačan savet i predviđanje.

Svaka osoba ima jedinstven mesečni horoskop. Primer za mesečni horoskop je isti kao i za godišnji horoskop.

Uradite mesečni horoskop!

Ako se niste registrovali, obavite jednokratni 5 koraka dug proces registracije, objašnjen na strani prvi put na sajtu.